Kwaliteitseisen voor een rieten dak van de Rietmeesters

De Rietmeesters hebben gezamenlijke kwaliteitseisen opgesteld waaraan een rieten dak volgens hen dient te voldoen.